02 February 2016

УАЗ Хантер. Отзыв владельца

Ээлжит орос хэлний хичээл. Үйлдвэрээс гараад удаагүй Хантерын раам-ын гагнуур хэрхэн хийгдсэнийг эзэн нь хараад УАЗ-ын хамт олонд "гал халуун мэндчилгээ" дэвшүүлж байна.
https://www.youtube.com/watch?v=UzzK9SZR004

No comments:

Post a Comment