Sunday, February 28, 2016

Фото түүх өгүүлнэ

1938 он. Гүрж.
1917 он. Окопноос барьсан хархнууд.
1918 он. Химийн довтолгоонд өртөж хараагүй болсон цэргүүд сагс сүлжих үйлдвэрт ажиллаж буй байдал.
1983 он, Лас-Вегас. Цөмийн бөмбөгийн туршилтад зориулагдсан манекенууд.
1944 он, Шинэ Гвиней. Гэмтэл авсан Douglas A-20G.
Турк офицерууд курд хүүхдүүдээр "Турк хүн гэж нэрлэгдэх нь аз жаргал" хэмээн самбар дээр бичүүлж буй алдартай зураг.

No comments:

Post a Comment