28 February 2016

Фото түүх өгүүлнэ

1938 он. Гүрж.
1917 он. Окопноос барьсан хархнууд.
1918 он. Химийн довтолгоонд өртөж хараагүй болсон цэргүүд сагс сүлжих үйлдвэрт ажиллаж буй байдал.
1983 он, Лас-Вегас. Цөмийн бөмбөгийн туршилтад зориулагдсан манекенууд.
1944 он, Шинэ Гвиней. Гэмтэл авсан Douglas A-20G.
Турк офицерууд курд хүүхдүүдээр "Турк хүн гэж нэрлэгдэх нь аз жаргал" хэмээн самбар дээр бичүүлж буй алдартай зураг.

No comments:

Post a Comment