28 February 2016

Хориг

Европын сүмүүдэд Христ болон гэгээнтнүүдээ хананд ямарч асуудалгүй дүрсэлдэг. Фреска, витраж, энгийн зураг зөндөө бий. Иранд болохоор хүн дүрслэх хориотой. Тиймээс орнамент гайхалтай хөгжсөн байдаг.

No comments:

Post a Comment