Saturday, February 27, 2016

Хориг

Европын сүмүүдэд Христ болон гэгээнтнүүдээ хананд ямарч асуудалгүй дүрсэлдэг. Фреска, витраж, энгийн зураг зөндөө бий. Иранд болохоор хүн дүрслэх хориотой. Тиймээс орнамент гайхалтай хөгжсөн байдаг.

No comments:

Post a Comment