Saturday, August 2, 2014

Phobia

1931 он. John Vassos-ын айдас дүрсэлсэн бүтээлээс.
Механофобия - машин тоног төхөөрөмжөөс айх.
Климакофобия - шатаар явах, унахаас айх.
Сифилофобия - сифилис буюу тэмбүү тусахаас айх.
Фагофобия - юм идэх, хахахаас айх.
Монофобия - ганцаардлаас айх.
Дромофобия - гудамжаар зам гарахаас айх.
Айхмофобия - хурц иртэй зүйлээс айх.
Батофобия - дэрээс юм унахаас айх.
Потамофобия - урсгал уснаас айх.
Зоофобия - амьтнаас айх.
Астрафобия - дуу цахилгаанаас айх.
Клаустрофобия - хязгаарлагдмал орон зайгаас байх.
Акрофобия - өндрөөс айх.
Панфобия - бүхнээс айх буюу учир шалтгаангүйгээр мөнхийн айдаст автах.

1 comment:

  1. Barophobia-таталцлаас айх айдас

    ReplyDelete