24 August 2014

Аялалын фото-цуглуулга

2008 Сингапур.
2010 Амстрердам.
2010 Берлин.
2010 Париж.
2010 Бээжин.
2011 Лондон.
2012 Москва.
2012 Санкт-Петербург.
Блогд нийтлэгдсэн зураг ихэнх тохиолдолд HDD дээрээс устгагддаг. Нэг файлыг 2 газар хадгалах шаардлагагүй, нөгөө талаас - сул зайн хомсдолд мөнхийн байдаг. Зарим хотын фото дуусаад, цааш тавигдах зураггүй болж эхэлсэн.

No comments:

Post a Comment