11 August 2014

Do You Want To Know A Secret

Битлзийн дууг мэдээж цөм мэднэ.


Франц хувилбар нь.


Польш хэл дээр.


Финн үү? Гүүглийн орчуулагч Эстони хэл гэж таних юм.


Испани.

No comments:

Post a Comment