04 August 2014

Kid Koala - Third World Lover

Юу хэрэглэхээрээ ийм зүйл бүтээдэг байна? Удаан хугацааны турш ийм төрлийн бичлэг үзвэл сэтгэхгүйд өөрчлөлт орж мэднэ. Гэхдээ л бас татах увидас байгааг нь хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй.

No comments:

Post a Comment