02 August 2014

Museum of Endangered Sounds

Зугаатай онлайн музей: http://savethesounds.info/
Устаж үгүй болсон дуу чимээг энд цуглуулсан байгаа: туузан принтер хэвлэх, утасны дамар эргэх, зургийн аппарат плёнкоо ороох, модем холбогдох, бичгийн машинаар үсэг цохих, ICQ-гээр мэдээлэл ирэх г.м.
Бидний амьдралаас олон төрлийн дуу авиа анзаарагдалгүйгээр үгүй болж байгаа. Тухайлбал: өнөөдөр дугардаг цаг, шугамын радио, шүгэлддэг данх айлуудад байхгүй.

No comments:

Post a Comment