Sunday, August 3, 2014

Шарав - Сэрсэн тал

Би 7-р сарын 20-ны өдөр хөдөө орон нутагт явсан болохоор Playtime-2014 дээр ирж тоглосон Мумий Тролль-ийг үзэж чадаагүй. Гэхдээ энэ өдөр бас зүгээр байгаагүй ээ - Баянхонгорт концерт үзсэн.

No comments:

Post a Comment