14 August 2014

Өвөрмөц цэс

Ойрд нэг хуудсанд ийм их сонгодог үг үсэг цугларсан байхтай таараагүй юм байна.
Өгөрций, Майонуз.
Нийслэл садат.
Apfen gold эсвэл Alden gold.
Lipton бакал, шаколад.
Хэдийгээр цэс хүнд ч гэлээ хоол нь боломжийн цайны газар гэдгийг хэлэх хэрэгтэй.

No comments:

Post a Comment