10 August 2014

Mein Kampf

Гитлерийн "Худал хуурмаг, мунхаглал ба айдсын эсрэг хийсэн 4,5 жилийн тэмцэл" номонд нацистуудын таних тэмдгийг тайлбарлахдаа: "Улаан өнгө манай хөдөлгөөний нийгмийг чиглэсэн санааг илэрхийлнэ. Цагаан нь - үндсэрхэг үзэл. Хас тэмдэг - арий үндэстний тэмцэл болон ялалтыг бэлэгшээнэ" гэсэн байдаг.
Хэвлэн нийтлэгч номны нэр хэт нуршуу байна гэж үзэн "Миний тэмцэл" болгож нэрийг нь товчилжээ.

No comments:

Post a Comment