15 September 2015

Хөшөө цайдам. 2-р хэсэг

Цувралын өмнөх дугаар: click!
2015.06.05. Архангай. Хөшөө цайдам. Энэ удаа үзмэрийн гол танхимаар тойроод гарна.
Культегин болон Билгэ хааны хөшөөний бүх тал бичээстэй. Ар тал нь ханзаар.
Хятад хэл мэддэг хүн бүрэн уншдаггүй юмаа гэхэд зарим хэсгийг нь ойлгоно.
Чулуу нь мянган дамжуулж мэдээлэл хүргэдэг найдвартай "девайс" гэдгийг ойлгосон.
Музей энэ бугын дүрсийг логогоо болгосон.
Толгойгүй хөшөө олон.
Чулуун суурь.
Барималууд.
Өргөл барьцын хайрцаг. Энд гал өрдөж мах шардаг байсан ч юм билүү хэнч мэдэхгүй л дэ.
Эндээс олдсон гол үнэт эдлэлүүд өдгөө Монголбанкд хадгалагддаг.
Үзмэрт тавигдсан алт мөнгөн эдлэлүүд хуулбар нь юм.

No comments:

Post a Comment