26 September 2015

Шаврын хаалт

1912 онд Париж хотын цагдаагийн газар шилдэг шаврын хаалт шалгаруулах уралдаан зарласан байна.
Гоё гоё зүйл урласан байна шүү нөхдүүд.

No comments:

Post a Comment