Wednesday, September 16, 2015

Тэмдэгт орлуулалт

Нөхдүүд torrent файлд нэр өгөхдөө зохиогчийн эрх зөрчсөн, энээ тэрээ гэж хаалгуулахгүйн тулд тэмдэгтүүдийг сайхан хольж сольдог.
Жишээ: Терминатор генезис - TePm1Hat0P.geHe31C.2015.

Энэ зарчмаар блогын гарчгийг гуйвуулвал - G@Hz0p19'$ B10g болно.
Олон жилийн турш блог дүр төрхөө ер өөрчлөөгүй. Ядаж 2 үг шинэчилье дэ.

1 comment: