06 September 2015

Зурагт таавар

UPD 2015.09.06 21:44
Энэ хэцүү таавар байсан л да. Маршрут тооцогч байгаа юм. Далайчид өөрсдийгөө хаана яваагаа тооцолоход тусалдаг төхөөрөмж. Дээрх хэсэг нь луужин шиг 32 секторт хуваагдсан байгаа. 30 минут тутам ахмад хаашаагаа явч буйгаа компансаар тулгалт хийж төвөөс нь нэг шүд авч тойрогт зоох үүрэгтэй. Доод хэсгийн дөрвөлжин хэсэг - хурдны тэмдэглэгээ. Мөн адил 30 минут тутам хурдаа хэмжиж тэмдэглэнэ.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.hakaimagazine.com/article-short/traversing-seas
 
UPD 2015.08.30 00:21
Зөв хариулт ирж. Дайрах шаардлага гарч магадгүй гээд танк оруулах замаа зассан байж. Дахиад нэг таавар: энэ ямар зориулалттай зүйл вэ? 
2015.08.26 09:50
Ойрд таавар нийтэлсэнгүй. 
Берлины ханыг богино хугацаанд чанартай босгосон. Гэхдээ зарим хэрчмүүдийг нь албаар хэврэг барьсан байдаг. Яах гэж?

4 comments: