02 September 2015

Google-ийн шинэ лого

Сүүлийн хэдэн жил интерфейс хялбарчилалт эрчимтэй явагдаж хавтгай, 2 хэмжээст энгийн дүрс үсэгнүүд түрж орж ирсэн. Өдгөө ч энэ процесс үргэлжилсээр. Google лого-гоо шинэчилж.

No comments:

Post a Comment