28 September 2015

Улаанбаатар. 30-аад он. 3-р хэсэг

Цувралын өмнөх дугаарууд: нэг, хоёр.
Zyyn kontor, Koopirativiin гэсэн латин үсгээр бичигдсэн үгнүүдийг уншиж чадлаа.
Магазин Л. Бородавкина.
Өмнөх дугаарт танигдах магадлалтай байшин барилгыг түүвэрлэж оруулсан болохоор энэ удаад мэдэх газар бараг алга. Зүгээр тайлбаргүй фотог нь оруулаад орхисон нь дээр.

No comments:

Post a Comment