15 September 2015

Далий зурагтай занга

Дэлхийн II дайны үед немц саперууд англи офицеруудыг ангуучлах өвөрмөц арга зохиосон байдаг. Дайсанд үлдэх байр савыг ухрахдаа минжүүлдэх нь түгээмэл үзэгдэл. Немцүүд болохоор зүгээр нэг хаалганд утас татаж гранат байршуулаад тогтохгүй хананд өлгөөтэй уран зурагуудыг минжүүлээд, далийлгаж үлдээдэг байж. Язгууртан гэр бүлд хүмүүжил олсон хүн өөрийн эрхгүй зургийг тэгшилэх гэж оролдсоноор дэлбэрэх механизмыг ажиллагаанд оруулдаг.

No comments:

Post a Comment