Tuesday, September 22, 2015

Бид тэдний нүдэнд. 2-р хэсэг

Өмнөх дугаар: http://ganzo79.blogspot.com/2015/09/blog-post_30.html
Зам, тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой зурагнууд түүвэрлэв.

No comments:

Post a Comment