19 July 2015

Lego дээрх нас

Ихэнх ээжүүд өөрийн хүүхдийг ухаантай, авъяастай хэмээн үздэг. Ер нь л онцлог гэж тооцдог. Тийм ээжүүдэд зориулж 5 настай хүүхдийн Lego тоглоомын хайрцаг дээр 7 нас гэж бичдэг юм. Ээж нь чадавхийг нь давуулж үнэлсэн хүүхэд тоглоомыг угсарч чадахгүй бол сэтгэлээр унаад хямарч орхино. Ийм нөхцөл байдал үүсгэхгүйн тулд насыг дандаа запастай бичдэг.

No comments:

Post a Comment