16 July 2015

Анестезиологийн түүхээс

Кокаины өвчин намдаах шинж чанарын тухай илтгэл уншсан америкийн мэс засалч Уильям Стюарт Холстед 1884 онд кокаинаар өвчин намдаасан анхны мэс заслаа гүйцэтгэв. Улмаар мань эр өөр дээрээ олон тооны туршилт хийсээр сүүлдээ кокаины хамааралтай болж орхив. Энэ тухайгаа олон нийтэд мэдэгдэж кокаины хамаарлаас гаргадаг курс эмчилгээнд хүртэл хамрагдав. Үр дүнд нь морфины хамааралтай болсон түүхтэй.

No comments:

Post a Comment