26 July 2015

Тэмээн чулууны буган хөшөө

2015.06.06. Өвөрхангай. Бат-Өлзий.
Буган хөшөөг аль 5 жилийн өмнө Хархоринруу зөөж.
Тиймээс үзэж сонирхох зүйл бага.
Сайн харах юм бол зарим чулуун дээр дүрс танигдна.
Гараа өргөсөн олон хүн харагдна уу? Санааг тусган авч дараа нь гараа өргөж зураг даруулсан.
Энд саатаж шалилгүй цааш хөдөлцгөөсөн.

No comments:

Post a Comment