15 July 2015

Федор Емельяненко

Зодог тайлаад байсан Федор Емельяненко эргэж ринг дээр гарах нь. Аюулын гар байсныг нь санаж байна. Уг спорт нь ч гэсэн хэрцгий дэ хэрцгий.

No comments:

Post a Comment