09 July 2015

Монгол орноор

2010. Өвөрхангай.
2011. Хөвсгөл. Баянзүрх.
2011. Хэнтий.
2012. Баян-Өлгий.
2013. Сүхбаатар. Дарьганга.
2014. Дорнод. Буйр нуур.
2014. Баянхонгор. Их Богд.
2015. Өвөрхангай.

No comments:

Post a Comment