29 March 2015

The British Museum. Part 13

2011.06.03. British музейн цуврал. Өмнөх дугааруудад:
Нэг. Ерөнхий мэдээлэл
Хоёр. Мөнгөн тэмэдэгт
Гурав. Цаг
Дөрөв. Үхсэн хүн
Таваас долоо. Африк тив, Африк-2, Африк-3
Найм. Цуглуулга
Ес. Нүцгэн биеийг алдаршуулъя
Арав. Хөнгөн эротик
Арваннэг. Царай
Арванхоёр: Грек, Рим, Балкан, Ойрхи Дорнод.
Энэ удаад: Энэтхэг.

No comments:

Post a Comment