02 March 2015

Моджахедууд

79-80 оны зурагнууд. Хөрөг зураг дээрх царайнууд гайхалтай.

No comments:

Post a Comment