10 March 2015

Ирсэн мэдээ

Захидал ирж. Бүрэн эхээрээ:
Сайн байна уу
Саваагүйтэж нэг мэдээлэл явуулая. 
Улаанбаатар хотын 315 жилийн ойгоор нэг лого олж харсан юм. Энэ лого нь хавсралтанд байгаа доорх 2 логотой адилхан санагдаад. Чамд явуулна гэж бодож байгаад мартсан байна. 
Сонирхоорой.
Баярлалаа


No comments:

Post a Comment