25 March 2015

Украины арми

Донецкт Украины талаас байлдаж буй анги нэгтгэлүүдийн мэдээлэл (шеворон, хаана хэзээ үүсгэн байгуулагдсан, бие бүрэлдэхүүний тоо, захирагч).

No comments:

Post a Comment