12 March 2015

Зураг хурьцуулалт

Эдвард Мункийн "The Scream" гэдэг алдартай зураг бий.
Охины эцэг эхийн хуралд суухаар сургууль дээр нь очсон юм. Хүүхдүүдийн уран бүтээл самбарт өлгөөтэй. Энэ зураг дээр харц тогтов...
Царайны өнгө, нүд, ам. Авъяас бол байна гэж үзэж байна.

No comments:

Post a Comment