07 March 2015

HB!

Өнөөдөр Жак-ын төрсөн өдөр. Өчигдөр орой бэлэг эзэндээ очсон байгаа.

No comments:

Post a Comment