Saturday, March 7, 2015

HB!

Өнөөдөр Жак-ын төрсөн өдөр. Өчигдөр орой бэлэг эзэндээ очсон байгаа.

No comments:

Post a Comment