05 March 2015

Общество ненависти

Доренко хэдий туйлширдаг ч, заримдаа заваан юм хэлдэг ч энд бол үнэнийг ортой зүйл ярьж.

No comments:

Post a Comment