Wednesday, March 4, 2015

Шүхэрийн аюултай спорт

Шүхэртэй буулт гүйцэтгэх ёстой байсан залуу парашютаа дэлгэж амжилгүй таталт өгсөн бичлэг. Зааварлагч самбаатай ажилласны үр дүнд амьд гарч.

No comments:

Post a Comment