02 February 2015

BW

1938 он. Герман. Зөвхөн еврейчүүдэд гэсэн бичигтэй сандал дээрх бүсгүй.
1904 он. Порт-Артур. Японы их буучид.
1917 он. Немцийн U-35 шумбагч Газар дундын тэнгист. Усан цэргүүдийн шүршүүр.
1956 он. Индиана. Буутай зөв харьцах хичээл.
1908 он. Ванкувер. Уураар ажилладаг галын машин.

No comments:

Post a Comment