24 February 2015

Гражданская оборона - На наших глазах

Кассетны бичлэгийг сэргээж.


Гэрийн номын сангаас 60-аад оны ийм хүнд ном олдсон. Цөмийн дэлбэрэлт болвол яах ёстойг би одоо мэднэ, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment