01 February 2015

Замын тэмдгүүд

Зүүнхараагийн төмөр замын гарам.
ТЭЦ-3-ын дэргэдэх гарам.
Цэргийн амралт дахь зогсоолын тэмдэг.
Дээрх тэмдгийг нөгөө талаас нь харвал. 
Стандартын дагуу хийгдсэн тэмдгүүд. Эндээс стандарт гэж ямар чухал зүйл вэ гэдгийг ойлгоно.
Төгсгөлд нь - газар доогуурах гарц.

No comments:

Post a Comment