01 February 2015

Онгоцонд

2011. Улаанбаатар дөхөж байна.
2010. Москва. Шереметьево.
2011. Бээжин.
2011. Лондон.
2011. Москва.
2008. Улаанбаатар.

No comments:

Post a Comment