Thursday, February 26, 2015

Энэтхэг парад

Парад нь ийм байхад кино нь тийм байх нь ойлгомжтой л юм байна.

1 comment: