11 February 2015

Улаанбаатарын утаа

Нийслэл хотын маань нэрийн хуудас - утаа.
Сэлбийн гүүр.
Дэнжийн 1000-ын дэнж дээр.
Цайзын ойролцоо.
100 айлын уулзвар.

No comments:

Post a Comment