26 February 2015

Хүн болгонд тоосго

Таж-Махал бунханыг барих явцад түүнийг тойрсон (барилгын шат, дамнуургын үүрэг гүйцэтгэж байсан) тоосгон хана боссон байна. Эдгээр хананууд нь 20 жилийн дотор нүсэр байгууламж болж амжсан байлаа. Даамалууд эргүүлж хана нураах ажилд их хөдөлмөр, цаг зарцуулагдах байх гэж эмээж байв.
Тэгтэл Агуу Моголуудын падишах Шах-Джахан "хэн дуртай нь энэ хананаас дурын хэмжээгээр тоосго авч болно" гэж зарлаж. Тариаланчид тэр дор нь ханыг үгүй хийв.

No comments:

Post a Comment