16 February 2015

A Great Day in Harlem

1958 он. Гарлем дахь агуу өдөр - jazz хөгжмийн алдартай 57 хөгжимчний зураг.
1996 он. Яг тэр газраа амьд үлдсэн хөгжимчид цугласан байдал.
Өнөөдөр эдгээрээс хоёр нь л амьд үлдсэн байгаа.

No comments:

Post a Comment