04 December 2014

Монгол орноор

Өөрийн авсан зурагнуудын ээлжит цуглуулга.
2009.06. Архангай. Эрдэнэмандал.
2010.08.21. Өвөрхангай. Улаан цутгалан.
2011.05.07. Сэлэнгэ. Орхон Сэлэнгийн бэлчир.
2011.07.05. Хагийн хар нуур.
2011.08.12. Хөвсгөл. Тариалан.
2012.06.03. Сэлэнгэ. Мандал.
2012.08.09. Баян-Өлгий. Сагсай.
2012.08.15. Говь-Алтай. Тайшир.
2013.05.17. Украины туг. Сүхбаатар. Дарьганга.
2013.05.18. Сүхбаатар. Алтан овоо.
2014.04.05. Аглаг бүтээлийн хийд.
2014.05.23. Дорнод. Халхгол.
2014.07.17. Баянхонгор. Жинст.
2014.09.05. Сэлэнгэ. Зүүнхараа. Голруу унахын хэдхэн хоромын өмнө.

No comments:

Post a Comment