19 December 2014

Зам зуур

Өнгөрсөн бүтэн сайнд найзындаа уригдаж Жигжидийн зүг явсан юм. Хотоос холдохын хэрээр хар зам болон цасны харьцаа хэрхэн өөрчлөгдөж буйг харуулав.

No comments:

Post a Comment