04 December 2014

Халхын голын ялалтын музей. 4-р хэсэг. Фото

Цувралын өмнөх дугаарууд: 1. деталиуд; 2. ёслолын танхим; 3. цуглуулга. Энэ удаагийн сэдэв - фото-зураг.

No comments:

Post a Comment