24 December 2014

Алтайн тэнгэр роман

Шугамын радиогоор (FM-ээр бол 106.0) 11 цаг өнгөрөөгөөд зохиолч Нагаанбуугийн "Алтайн тэнгэр" романы уран уншлагыг нэвтрүүлдэг. Уншлагыг Равдан гуай мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэснийг онцолж хэлэх хэрэгтэй. Номыг нь эсвэл уран уншлагатай дискийг нь (хэрэв мэдээж ийм диск байдаг бол) олж авахаар шийдсэн. Сонсохлоор л хөдөөгийн амьдрал, болж буй үйл явдал нь нүдэнд харагдах шиг. Тэр хэллэг, яриа - тасархай. Уншигчидад сонсохыг зөвлөх байна.

No comments:

Post a Comment