05 December 2014

Дюрерын нүдээр

1525 он. Дюрерын "Нийгмийн шударга бус байдлыг ёгтлох нь" цувралын нэг зураг.
Хааны суудалд заларсан нь Худал хуурмаг. Урд нь буй хүлээтэй хүүхэд - Эрх чөлөө. Дэргэд нь дөнгөнд 3 бүсгүй байна: Шударга ёс, Үнэн (аманд нь цоож зүүлттэй), Ухамсар.

No comments:

Post a Comment