24 December 2014

Талын агуй

2013.05.17. Сүхбаатар, Дарьганга, Талын агуй.
Талын агуйд үдший бүрийгээр хүрэлцэн ирсэн. Дэргэд нь жуулчны бааз байрлаад тус агуйг хамгаалалтад авсан байв.
Эндээс Шилийн богд их ойрхон. Гэгээтэй байсан бол харагдна.
Агуйруу мөлхөж орно.
Чулуунууд битүү мөстэй. Харанхуйд зураг авах боломж хомс, вспышкатай дарахлаар иймэрхүү зүйл л буух юм.
Мөс нь гялалзаад гоё юм билээ. Видео бичлэг сонирхож болно: click!

No comments:

Post a Comment