Friday, December 5, 2014

Каска vs Лантуу

Дарвины шагнал шууд олгох хэрэгтэй нөхдүүд байна. Гараждаа архи ууж байгаад л туршилт хиймээр санагдсан юм шиг байгаа юм.

No comments:

Post a Comment