Thursday, December 4, 2014

Хогийн ногоон уут

Хогийн ногоон уутыг хогийн санаачилга гэж боддог. Улаанбаатарын хог ногоон уутнаас болж багасахгүй, хотын экологи сайжрахгүй. Харин төсөв мөнгө бол багасна. Айл болгон ногоон ууттай уутгүй хогоо дэлгүүр хоршооны уутанд хийж хаядаг болсон цаг. Харин хогоо уутанд хийлгүй задгай хаядаг хүнд үнэгүй уут тарааж өгсөн ч тэрхүү уутыг ашиглахгүй, өмнөхийн л адил задгай асгана. Энд асуудал уутанд биш ухамсарт байгаа юм. Эдийн засаг сайнгүй байхад үргүй зардлаас татгалзах нь зөв.

No comments:

Post a Comment