03 December 2014

Бумеранг хийх заавар

Бумеранг өөрийн гараар хялбар хийх заавар олон хэл дээр: http://www.kbn3.com/bip/data/
Модон орчуулгатай ч гэлээ монгол дээр хүртэл байна: http://www.kbn3.com/bip/data/Mongolian.pdf

No comments:

Post a Comment