02 December 2014

Ашиг тооцоололт

70-ын дүрэм
Мөнгө 2 дахин өсөх хугацааг тооцолохын тулд 70-ыг жилийн хүүнд нь хуваах хэрэгтэй. Жишээ: жилийн 5% хувийн ашигтай бизнес танд санал болгов. 70/5=14 буюу ойролцоогоор 14 жилийн дараа хөрөнгө чинь 2 дахин өснө гэсэн үг. Жилийн 5% хүүтэй $1000-ын хадгаламж нээлгэлээ гэж үзье. Тэгвэл 14 жилийн дараа $1979,93 болно. Хүү нь 7% байвал 10 жил шаардагдах бөгөөд 1967,15 ногоонтой болно. 2% бол бүхэл бүтэн 35 жил хүлээх хэрэг гарна.

110-ын дүрэм
Мөнгө хэдий хугацаанд 3 дахин нугарахыг бодох арга. Дээрхийн адил хуваахад хангалттай, жишээ нь: 5% хүүтэй бол 110/5=22 жил г.м.

No comments:

Post a Comment